Πτήση του θηρείου στην Ανάβυσσο την Κυριακή 18/4/2010 με άερα 7+ :)